Kategóriák

http://konyvkultura.kello.hu/

újdonság

Több száz klasszikus és modern mesekönyv egyetlen mobil- és tabletalkalmazásban!

A BOOKR Kids Mesetár egy folyamatosan bővülő interaktív mesekönyvtár alkalmazás mobilra és tabletre. Mesekönyveink eredeti sikerkönyvek interaktív változatai olvasás- és képességfejlesztő funkciókkal:

 

A magyar mint idegen nyelv - elmélet és gyakorlat

6990 Ft áfával
6431 Ft áfával
A magyart mint idegen nyelvet oktató nyelvtanároknak íródott ez a szakkönyv, amelyben a nyelvtannal kapcsolatos tudnivalók kerülnek összegzésre. A kötet két nagy részből áll össze. Az első az alaktani kérdésekkel foglalkozik: itt tanulmányozhatunk olyan témákat, mint az igeragozás, az igenév, a névelők és névutók, a fő- és melléknév, a számnevek, névmások, határozószók és igekötők. Ezt követi a mondattannal foglalkozó szakasz, amelynek keretein belül szó esik a mondatrészek sorrendjéről, az alanyról, állítmányról, tárgyról, határozókról és jelzőkről, valamint a mellé- és alárendelő összetett mondatokról. A bőséges (közel hetven oldalas) függelékben olvashatunk a hangtani ismeretekről, a magyar nyelv toldalékairól, s itt találjuk a képzett szók gyűjteményét, a rendhagyó igék és a bővítmények felsorolását is. A tárgymutatóval és irodalomjegyzékkel záruló, segédnyelvként az angolt alkalmazó kiadvány szakkönyvtárak anyaga. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
Termék részletes adatai
Termékkód 3001021955
Szerző neve Budai László (1934-)
ÚK szám 201625176
ISBN 9789634090687