Kategóriák

http://konyvkultura.kello.hu/

A mítosz filozófiája

2400 Ft áfával
2208 Ft áfával
A kötet az emberi kultúra talán legősibb és "legzseniálisabb" művén, a görög mitológián keresztül vizsgálja a címben megforgalmazott tárgyát, A mítosz filozófiáját. A normalitás és ellentétpárja, az őrültség, a szerelem és a felejtés, az emberi és nem-emberi, az élet és a halál határainak és ellentéteinek alapkérdéseit boncolgatja Schreiner Dénes, azzal a céllal, hogy megkísérelje leképezni a határok létrejöttének, kialakulásának gyökereit. Ennek a szempontrendszernek mentén teszi fel megválaszolandó kérdéseit, azaz, hogy mi az őrület, valamint, arra keresi a választ, hogy létezik-e az őrület valósága, vagy inkább az őrület illúziójáról beszélhetünk? A kötetet Homérosz "fenomenológiájával" vezeti be a szerző, rávilágítva a tényre, hogy bár a homéroszi szövegek nem filozófiai természetű írások, mégis olyasfajta világlátás érhető tetten bennük, amely filozófiai érdeklődésre tart számot. A homéroszi világkép bemutatásául az Odüsszeia X-XII. énekeit választotta vezérfonálul a szerző, és a történet mentén láttatja, hogy a "homéroszi mitológiai világlátásban az élet világa nagyobb fokú realitással bír, mint az alvilág, s ezt az emberi létezés itteni és ottani formája bizonyítja". Az irodalomjegyzékkel és függelékkel kiegészített munka szakkönyvtárak anyaga, a filozófiában felső szinten képzett olvasóknak ajánlható. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
Termék részletes adatai
Termékkód 3001028603
ÚK szám 201717003
ISBN 9789632369037
Szerző neve Schreiner Dénes (1969-)