Kategóriák

http://konyvkultura.kello.hu/

A határok átlépése

2500 Ft áfával
2300 Ft áfával
A tudományok közötti kommunikációt állítja a figyelem középpontjába a Tolcsvai Nagy Gábor által szerkesztett konferencia-kötet. Az írások a különböző, egymástól látszólag távol álló tudományágak közötti kommunikáció módjait, lehetőségeit keresik és mutatják be meghatározott, időszerű kutatási területeken. Azt vizsgálják, hogy a humán- és a természettudományok működési rendje, elméleti keretei és módszertanai, szemantikái mennyire értik meg egymást, mennyire képesek egymásra építeni és hatni, hogyan működnek együtt. A bevezető tanulmányt követően négy tematikus egységbe (Kaotikus dinamika; Képiség; Nativizmus; Hálózatok) rendezve két-két tanulmány olvasható: a felvetett témákhoz egy bölcsész és egy természettudós szól hozzá, egymással párbeszédben (mindegyik fogalmat az adott tudományok használják, ám bizonyos esetekben eltérő elméleti keretek között). Olyan témákról olvashatunk, mint az irodalmi szövegek mint nemlineáris rendszerek modelljei, a képi reprezentáció a gondolkodás történetében, a nyelv evolúciós eredetének problémája vagy a természetben előforduló hálózatok szerkezetének és átalakulásainak általános vonásai. A tanulmányokat egyenként irodalomjegyzék zárja. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
Termék részletes adatai
Termékkód 3001034012
ÚK szám 201805002
ISBN 9789636938246, 9789636938369