Kategóriák

http://konyvkultura.kello.hu/

A kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában

2600 Ft áfával
2392 Ft áfával
1543 nemcsak a tudománytörténet, de túlzás nélkül állíthatjuk, az egész emberi kultúra történetének egyik legfontosabb éve volt: ekkor jelent meg ugyanis Kopernikusz Az égi pályák forgásáról (De Revolutionibus) című műve, amelyben tudományos igénnyel, matematikai bizonyításokkal alátámasztva írja le a heliocentrikus világképet, leszámolva a magát sok évszázadon át megrendíthetetlenül tartó ptolemaioszi geocentrikus szemlélettel. Felfedezése (amelyet egyébként az i. e. 3. században élt görög csillagásztól, Szamoszi Arisztharkosztól vette át, és dolgozott ki részletekbe menően) szinte felfoghatatlan jelentőségű lett, gyakorlatilag a középkor lezárását és tudományos forradalom megindulását jelentette, egy új kozmikus világképet, ahol a Föld már nem a világegyetem középpontja, hanem "csak" egy a Nap körül keringő bolygók közül. Kopernikusz paradigmaváltó tanai fél évszázadokon át szunnyadtak: a figyelem fókuszába Giordano Bruno 1600-as kivégzésével, és az 1633-as Galilei-per kapcsán került, hogy aztán kiindulópontja legyen egy alapjaiban más tudományos és világszemléletnek. A jelen kötetben csupa olyan, magyar szerző tollából származó tanulmány kapott helyet, akik saját, Kopernikusszal és a "kopernikuszi fordulattal" kapcsolatos kutatásaikról referálnak közérthető, olvasmányos stílusban, áttekintve egyúttal a témához kapcsolódó külföldi eredményeket is. Az összeállítást Fehér Márta Az újrarendezett kozmosz című írása nyitja meg. Ezután Zsoldos Endre bemutatja, hogy 1543 előtt hogyan vélekedtek a bolygómozgásokról Európában és hazánkban; Kutrovátz Gábor Kopernikusz heliocentrikus hipotézis mellett felhozott érveit tekinti át; Farkas Gábor Farkas Kopernikusz recepciójáról ír; Zemplén Gábor a 16-17. század alkalmazott matematikáját elemzi; Székely László Giordano Bruno kozmológiája kapcsán demonstrálja a kopernikuszi fordulat radikalizációját; Laki János pedig arról ír, hogy Galilei elméleteire milyen hatást gyakoroltak a kopernikuszi tanítások. Az igényes, színvonalas kötet a hazai tudománytörténet figyelemre méltó opusa; mindenkinek ajánlható, aki rendelkezik valamilyen szintű természettudományos műveltséggel, és érdeklődik a téma iránt. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
Termék részletes adatai
Termékkód 3001026661
ÚK szám 201714043
ISBN 9789634142263
Szerző neve Fehér Márta (1942-)