Kategóriák

http://konyvkultura.kello.hu/

A bilincs a szabadság legyen - Mészöly Miklós és Polcz Alaine levelezése 1948-1997

5999 Ft áfával
5519 Ft áfával
A 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb írójának, Mészöly Miklósnak és testi, lelki, szellemi társának, az irodalomban és a pszichológiában is maradandót, jeleset alkotó Polcz Alaine-nek hétszáz darabból álló levelezését tartalmazza a vaskos kötet. A levelekből nemcsak a házaspár, de a szocializmus és a rendszerváltás időszakának mindennapjait is megismerhetjük. A kapcsolatuk elején, 1948-ban és 1949-ben írt levelektől kezdődően egészen 1997-ig datálva sorakoznak a levelek a kötet lapjain. A gyakorta semmiségekről, az élet hétköznapi eseményeiről szóló, majd másutt irodalomtörténeti emlékeket, pályatársak életeseményeit rögzítő és megidéző "lenyomatok", nem csupán ennek a híres házaspárnak az életében jelentős állomásokat villantanak föl, de eközben plasztikusan megrajzolódik a 20. század második felének történelme, a szocializmus és a rendszerváltás időszaka is. A Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárában őrzött hagyaték közreadásának ötlete Ablonczy Annától származik, majd a kitartó munkával legépelt anyagot Nagy Boglárka rendezte sajtó alá. A kötet címét adó mondat, "A bilincs a szabadság legyen", egy 1948-as Mészöly levélből való, és tökéletesen jellemzi a házaspár 54 esztendeig tartó krízisekkel is terhelt, ám azokat mindig legyőző és megoldó, végtelen szeretettel, szenvedéllyel és szerelemmel áthatott, már-már éteri kapcsolatát. Különös, "önmagát formáló" érdekessége a kötetnek, hogy a levelek végül egy regénnyé szervesülnek, bemutatva ennek a két, nagyon tehetséges embernek az életútját, megrajzolva pályájuk ívét, és kapcsolatukat, maradandó és rendkívüli emléket adva ezzel az utókornak. A fekete-fehér fotókkal, utószóval, a felhasznált irodalom jegyzékével, valamint Mészöly Miklós és Polcz Alaine megjelent köteteinek bibliográfiai adataival, Nádas Péter emlékező soraival, névmutatóval és a gyakran használt kereszt- és vezetéknevek előfordulási helyével kiegészített kötetnek minden irodalomtörténeti gyűjteményben ott van a helye, de az irodalom iránt érdeklődő valamennyi olvasó nagy örömét lelheti benne, érdemes jó szívvel ajánlani. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
Termék részletes adatai
Termékkód 3001029103
ÚK szám 201721063
ISBN 9789636765965
Szerző neve Mészöly Miklós (1921-2001);Polcz Alaine (1922-2007)