Kategóriák

http://konyvkultura.kello.hu/

újdonság

Több száz klasszikus és modern mesekönyv egyetlen mobil- és tabletalkalmazásban!

A BOOKR Kids Mesetár egy folyamatosan bővülő interaktív mesekönyvtár alkalmazás mobilra és tabletre. Mesekönyveink eredeti sikerkönyvek interaktív változatai olvasás- és képességfejlesztő funkciókkal:

 

Emlékkönyv Márton Gyula születésének centenáriumára

2400 Ft áfával
2208 Ft áfával
Márton Gyula (1916-1976) az erdélyi magyar nyelvtudomány kimagasló személyisége volt; tudományos pályája csaknem négy évtizedre, egyetemi oktatói működése mintegy három évtizedre terjedt ki. Nagyon nehéz időkben volt a kolozsvári Bolyai, majd Babeş-Bolyai Tudományegyetem nyelvész oktatója, később tanszékvezető tanára. Az ő tudományos és tanári pályájának eredményeit mutatják be az emlékkönyv szerzői. Utóda a tanszékvezetői székben, Péntek János Felelős vezető nehéz időkben című írásában Márton Gyula - életrajzának és munkásságának összegző áttekintése mellett - főként egyetemi tanári működésére koncentrál. Tudósként a román-magyar kontaktológia területén elért eredményeit méltatja; egyetemi működésének igazi jelentőségét pedig abban látja, hogy Márton Gyula képes volt megtartani a magyar nyelvi tanszéket a legnehezebb időkben, az egyre súlyosabbá váló diktatúra körülményei között is. Az erdélyi irodalmi riport klasszikusa, Beke György A nyelvtudós palackpostája címmel készített interjút Márton Gyulával az 1970-es évek második felében. A riporter kérdései nyomán a tudós és tanár portréja mellett a köznapi ember arcéle is kirajzolódik. Józsa Nagy Mária, Szilágyi N. Sándor nyelvészek és az irodalomtörténész Kozma Dezső tanítványaiként emlékeznek mesterükre, aki kora erdélyi magyar nyelvész triászának - Szabó T. Attila, Gálfy Mózes és Márton Gyula - volt tagja. Fölidézik a kissé tartózkodó modorú, de minden óráját lelkesen megtartó, a vérbeli pedagógust megtestesítő alakját. Hegedűs Attila a nyelvjárási gyűjtőt, Zsemlyei János a nyelvművelőt, a román-magyar nyelvi hatásokat vizsgáló kutatót mutatja be az utókornak. A kötetben helyet kapott Márton Gyula egy, eddig kéziratban maradt emlékező írása, Az erdélyi magyar nyelvföldrajz hőskora. A kötetben ugyancsak primer szövegközlésként olvasható Márton Gyula két kiadatlan levele, amelyeket Mikes Kelemen kutatójához, Hopp Lajoshoz intézett. Az emlékkönyvben megtalálható Márton Gyula munkásságának bibliográfiai áttekintése; a kiadvány képmelléklettel és névmutatóval zárul. A Márton Gyula emlékkönyv egyfelől emberközeli portrét rajzol az erdélyi magyar nyelvtudomány egyik meghatározó alakjáról, másfelől képet ad a mai erdélyi tudományosság önszemléletéről, hagyományápolási készségéről. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
Termék részletes adatai
Termékkód 3001023947
ÚK szám 201706100
ISBN 9786067390599