Kategóriák

megjelent!

újdonság

http://konyvkultura.kello.hu/

A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól

2990 Ft áfával
2751 Ft áfával
Honti László professzor kutatói munkássága elsősorban az obi-ugor nyelvek történetének vizsgálatára, ezen belül a hangtörténetre irányul. Foglalkozik továbbá a szófajok (főképp az igék) történetével, a finnugor nyelvek morfológiai és szintaktikai kérdéseivel, illetve ezek összefüggéseivel, vagyis az alaktan és a mondattan kapcsolódási területeivel. Mostani munkájában, amely a Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához című sorozatban látott nyomdafestéket, szócikkek sorában veszi számba az uráli, finnugor és ugor koriként ismert magyar szavakat, amelyek eredete a Róna-Tas András és Berta Árpád kétkötetes munkájában (A nyugati ótörök nyelv. A magyar nyelv törökségi jövevényszavai. Az ÚK nem ismertette) megfogalmazottak szerint, származásukat illetően kétségesek. A mostani kötet szerzője, ezekre a kétségekre kíván válaszolni, és ennek érdekében minden olyan szót tárgyal, szócikkek formájában, amelyeknek eredeztetésével kapcsolatban a fent említett szerzőpáros kétségeket, kritikákat fogalmazott meg. Az impozáns szakirodalmi hivatkozásokkal alátámasztott, a fontosabb rövidítések jegyzékével kiegészített tudományos munka nyelvtudományi gyűjtemények állományába tartozik. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
Termék részletes adatai
Termékkód 3001029679
ÚK szám 201718051
ISBN 9789634091141
Szerző neve Honti László (1943-)