Kategóriák

http://konyvkultura.kello.hu/

A kommunikáció rituális elmélete

2500 Ft áfával
2300 Ft áfával
A neves média- és kommunikációkutató Andok Mónika ebben a kötetében a kommunikáció James William Carey által megfogalmazott ún. rituális modelljét és az ehhez kapcsolódó elméletet mutatja be részletekbe menően. Az általános kommunikációelméletbe belesimuló teória gerincét a kultúra és a kommunikáció összetett kapcsolatrendszere, és a kultúrát létrehozó hétköznapi emberi tevékenységek sora alkotja, és a tömegkommunikáció szintjén éppúgy értelmezhető, mint a médiakutatásban, vagy a közösségi média jelenségeinek elemzésekor. Az első részben a szerző a legfontosabb egyéb kommunikációelméleteket ismerteti, majd a rituális elméletet helyezi kontextusba. Ezt követően Carey életművében helyezi el a rituális modellt, és rámutat korszakalkotó szerepére a kommunikációkutatás történetében. A folytatásban olyanokról olvashatunk, mint a médiahírek és -események rituális-kulturalista megközelítése, a közelmúlt kulturalista irányai a médiaantropológiában, a médiarítusok, a rituális tér, a rítusok médiakiterjesztése stb. Az utolsó fejezet témája a témához kapcsolódó egyéb elméletek és empirikus kutatások. A szakkönyvet irodalomjegyzék, melléklet és névmutató zárja. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
Termék részletes adatai
Termékkód 3001031289
ÚK szám 201722023
ISBN 9789636937935
Szerző neve Andok Mónika (1972-)