Kategóriák

megjelent!

újdonság

http://konyvkultura.kello.hu/

A bizalmi vagyonkezelés és a trust

6720 Ft áfával
6182 Ft áfával
Az új Ptk. életbelépésével Magyarországon is bevezetésre került a bizalmi vagyonkezelési szerződés, amelynek a magyar jogban nincsenek történeti előzményei. Illeszkedik azonban a nemzetközi tendenciákba, amely az angolszász eredetű trust és annak szerepeit betöltő jogintézményeknek a római jogi hagyományokon nyugvó és a vegyes jogrendszerekben történő térnyerésében valósult meg a közelmúltban. A szerző - ezúttal második, átdolgozott kiadásban megjelenő kötetében - bemutatja az angol trust kialakulását (köztük a nem angolszász jogi elemeket), szabályait, típusait és alkalmazási területeit. Részletesen ír a trust átvételének problematikájáról, majd a konkrét konstrukciókról esik szó országonként (az Egyesült Államoktól Nagy-Britanniáig, Németországtól Görögországig, Hollandiától Japánig, Panamától San Marinóig). Egy külön fejezet taglalja a nemzetközi jogegységesítési törekvéseket, majd arról olvashatunk, miként jelent meg a magyar jogrendszerben a bizalmi vagyonkezelés konstrukciója, s a szerző - az első kiadáshoz képest – arra is kitér, hogy milyen gyakorlati kérdések merültek fel a bevezetés óta. Az utolsó fejezet a szerző következtetéseit gyűjti egybe. Az irodalomjegyzékkel, a hivatkozott jogszabályok és egyéb jogi források jegyzékével, valamint a jogesetek és a római jogi források jegyzékével záródó kötet szakemberek olvasmánya. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
Termék részletes adatai
Termékkód 3001024551
Szerző neve Sándor István (1970-)
ÚK szám 201708039
ISBN 9789632583242