Kategóriák

http://konyvkultura.kello.hu/

A politika mint erkölcsi probléma

4990 Ft áfával
4591 Ft áfával
2015-ben indította új sorozatát a Kalligram Kiadó, egybegyűjtve Kis János filozófus, az SZDSZ alapító tagja és első elnökének műveit. A széria most megjelenő, negyedik darabja az eredetileg 2004-ben megjelent, A politika mint erkölcsi probléma című munkát, valamint a Függelékben közölt, témájában ahhoz kapcsolódó írásokat tartalmazza, a 2008-ban elkészült, az eredeti verzióhoz képest is kibővített és átszerkesztett angol fordítás továbbgondolt változataként. Lehetséges-e a liberális demokráciában olyan politika, mely mentes az erkölcsi béklyóktól illetve összhangba kerül az erkölcsi parancsokkal? A könyv - ezúttal tíz - fejezete a kérdés megválaszolásához nem a politikán belüli viták, hanem a politikáról való elméleti gondolkodás felől közelít. Az első fejezet kitér arra a konkrét politika vitára, amely annak idején a könyv megszületéséhez vezetett. Ez pedig az ún. D-209-es ügy, amikor nem sokkal a 2002-es választások után kiderült Medgyessy Péter miniszterelnökről, hogy a kommunista diktatúra idején az elhárítás titkos ügynöke volt, és ez fölvetette azt a kérdést: hivatalban maradhat-e a miniszterelnök, aki múltjának ezt a fontos részletét elhallgatta a választók elől. Ehhez kapcsolódóan vázolja fel a szerző a vita tisztázását segítő megközelítését, amit az elválasztás tézisének nevez: vagyis, hogy a demokratikus politikát el kell választani az erkölcsi ítélkezéstől. A következő részben olyan filozófiai előzményeket - Machiavelli, Hobbes, Hume, Kant és mások meglátásait - sorakoztat fel a szerző, amelyek az elválasztás tézisét támasztják alá, majd a szerző az előző elméletek hiányosságaira világít rá, és a későbbiekre vonatkozó átfogóbb elméleti megközelítéseket tekinti át. Egy fejezet a korábban kifejtett fogalmakat a felelősség problémájára alkalmazza, és kiterjeszti az ún. "piszkos kezek dilemmájára". A szerző felvázolja a morális dilemmák általános értelmezéseit is, s bemutatja, hogyan működik a gyakorlatban a "piszkos kezek problémája". Egyes fejezeteket függelékek zárnak, olyan konkrét eseteket kiemelve, mint az NSZK első szociáldemokrata kancellárja, Willy Brandt lemondásának körülményei, vagy Tony Blair döntése arról, hogy Nagy-Britannia is bekapcsolódik az iraki háborúba (ez az esettanulmány változott a legnagyobb mértékben, azért, mert időközben olyan tények váltak ismertté, melyek sem a 2004-es magyar, sem a 2008-as angol nyelvű változat megírása idején nem voltak még hozzáférhetők). Az utolsó fejezet harmincegy pontban foglalja össze a szerző megállapításait. A függelék további hat írást tartalmaz: a szerző négy politikai esszét vizsgál, Max Weber A politika mint hivatás, Lukács György Taktika és etika, Isaiah Berlin A szabadság két fogalma, valamint Vàclav Havel A hatalom nélküliek hatalma című írását, további vizsgálja a marxizmus és a liberalizmus viszonyát, a kötetzáró tanulmány pedig Shakespeare Hamletjének politikai dilemmáit összegzi. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
Termék részletes adatai
Termékkód 3001028401
ÚK szám 201717018
ISBN 9789634680079
Szerző neve Kis János (1943-)