Kategóriák

http://konyvkultura.kello.hu/

"Engem csak a vers véd"

2500 Ft áfával
2300 Ft áfával
Nagy Gáspár (1949-2007) egyik legfőbb érdeme – költészete önértékén túl --, hogy a magyar líra legjobb hagyományait átvezette a 21. századba, miközben a legnemesebb nemzeti jellemet emelte be a költészetbe, tudatosítva az értékválasztás morális és irodalmi jelentőségét. Petrik Béla tanulmánykötete – amely az Ünnepi Könyvhét kiadványa – három fejezetben ad mozaikos képet a költő pályájáról, munkásságáról, lírája tartalmi karakteréről. Az első részbe (Búcsúzó szavak) két emlékbeszéd került, mindkettőben személyes hangon szól az eltávozott költőről. A második fejezet (Poeta moralis) hat írása a pálya egy-egy fontosabb állomását, az életmű egy-egy jelentős motívumát, szegmensét világítja meg. A szerző fölidézi a ’70-es években már a fönnálló hatalommal szembeforduló költő attitűdjét, gesztusait, azokat a verseit (Átvérzik; Megfordítva a lovon a patkó; Ha látnál), amelyek a korszak meggyalázott március 15-éiről szólnak. Foglalkozik a Kádár-korszakban megfigyelt költő életrajzának mozzanataival, írószövetségi titkári tisztéről való 1985. évi lemondásával; elemzi a költő ’56-os témájú és a rendszerváltozás előszelét érzékeltető verseit is. Petrik Béla nem elsősorban a versek szövegét, poétikai vonásait elemzi, inkább a művek keletkezéséről, történelmi és politikai indítékairól, a költői pálya alakulásáról ír. Továbbá idézi Csoóri Sándor vélekedését a költőről: „Angyali arccal robbant föl széttörhetetlennek gondolt hazugságokat”. Nagy Gáspár türelemmel, makacs kitartással várta az igazság megszületését, költőként is ezt a célt szolgálta. Nyilvánosan állást foglalt a diktatúra ellen, követelte az ’56-os forradalom leverőinek, a megtorlásban részt vevők megnevezését, és már a viszonylag korán, a ’80-as évek elején írt „rendszerváltó” verseket (Öröknyár: elmúltam 9 éves; A fiú naplójából). E kontextusban elevenednek meg a kötet lapjain azok az évtizedek, amelyeknek kulturális politikáját Aczél György határozta meg; fölidéződnek az írók ellenzéki mozgolódásai, az írószövetségi viták. A kötet utolsó, harmadik részébe (Könyvekről) három recenzió került, a Szavak a rengetegből (2004), a Közelebb az életemhez (2005) és a már posztumusz Sárfelirat (2007) című prózai és esszéköteteiről. Petrik Béla könyve annak a gondolatnak a gondosan dokumentált kifejtése, hogy Nagy Gáspárt „mindig ott találtuk, ahol a független szellem igyekezett megszabadulni a diktatúra nyomása alól, és kialakítani a szabad cselekvés és gondolkodás körét”. A tanulmányok, esszék, kritikák a költő életrajzához, költői üzeneteinek társadalmi, politikai vonatkozásaihoz szolgáltatnak adalékot, sok-sok hivatkozással alátámasztva és számos szemelvény illusztratív fölhasználásával. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
Termék részletes adatai
Termékkód 3001036470
ÚK szám 201814107
ISBN 9786155862052
Szerző neve Petrik Béla (1965-)