Kategóriák

http://konyvkultura.kello.hu/

A báró Podmaniczky család szerepe a 18-19. századi magyar kultúrában

2950 Ft áfával
2714 Ft áfával
„Jelen tanulmánykötet írásai a báró Podmaniczky család egyes tagjainak a magyar társadalmi és kulturális modernizáció érdekében kifejtett tevékenységét veszi számba” – írja a kötet előszavában a szerkesztője, Gurka Dezső. Az anyag eredetileg egy 2015 májusában Aszódon megrendezett konferencia előadásaiból állt össze, ezek megszerkesztett, jegyzetekkel ellátott, hivatkozásokkal kiegészített változata. A három tematikus blokkba sorolt 12 dolgozat a 18. század derekától egyre nagyobb befolyással bíró família reprezentáns személyiségeinek működését idézi föl, részben olyanokét, akikről már régebben is íródtak tanulmányok (Podmaniczky József és Podmaniczky Anna Mária), és részben olyanokét, akik mostanában kerültek a kutatói figyelem fókuszába (Podmaniczky Károly és Podmaniczky Lajos). A kötet Pór János által jegyzett bevezető értekezése a 18. századi Európa fejlődési perspektívájában helyezi el a korabeli Magyarországot, kimutatva, hogy hazánk ugyan lemaradt a nyugat-európai fejlettség nívójától, ám a kultúra területén a fölzárkózás üteme föltűnő volt. Az első fejezet a család külföldi kulturális kapcsolatait méri föl a 18-19. század fordulóján. Szilágyi Márton Beleznay Miklósné Podmaniczky Anna pesti irodalmi szalonját mutatja be, mint a korabeli társas élet egyik centrumát, és méltatja annak tényeleges irodalomtörténeti jelentőségét. Krász Lilla Podmaniczky József és két társa németországi és hollandiai tanulmányútját rekonstruálja egy napló forrásként való fölhasználásával, számos új adalékkal szolgálva a magyar peregrináció történetéhez. A Latzkovits Miklós – Rab Irén szerzőpáros a családtagok nyugati egyetemjárásaihoz szolgáltat adalékot Podmaniczky Sándor emlékkönyve alapján. A dolgozatok második csoportja Podmaniczky Károly kulturális kapcsolatrendszerét térképezi föl: Papp Gábor a bányatanácsos, mineralógus életrajzát alkotja meg; Gurka Dezső a németországi kapcsolatait ismerteti, részint magánélete – házassága - felől, részint kulturális vonatkozásban. A tanulmányok harmadik csokra a család szellemi és tárgyi hagyatékát leltározza föl. Itt olvasható Detre János írása Podmaniczky János testamentumáról; Kurucz György dolgozata a családi könyvtárának gazdálkodási tárgyú állományáról; Ombódi Ildikó és Fatsar Kristóf, illetve Balázsik Tamás tanulmánya az aszódi Podmaniczky-kastélyról és annak kertjéről szól. Az írások sorából kirajzolódik az a kép, amely szerint a Podmaniczky család – az Esterházyak, a Széchényiek, a Grassalkovichok, a Festetichek és a Dessewffyek mellett – az arisztokráciának azon körébe tartozott, amely európai látóköre révén is tevékenyen szolgálta a Magyarország kulturális fölzárkózását a Nyugathoz. A kiadvány főként családtörténet és a művelődéstörténet iránt érdeklődők figyelmére érdemes, Pest megyében – az aszódi vonatkozások miatt - helyismereti, helytörténeti vonatkozásai miatt lehet fontos. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
Termék részletes adatai
Termékkód 3001033394
ÚK szám 201802041
ISBN 9789636938178