Kategóriák

megjelent!

újdonság

http://konyvkultura.kello.hu/

A magyar nyelvújítás szótára

8000 Ft áfával
7360 Ft áfával
Szily Kálmán természettudós, az MTA egykori főtitkára és főkönyvtárosa az 1890-es évek végétől lassanként cserélte föl a fizikaprofesszori hivatást a magyar nyelv művelésével. A századfordulón megalkotta - többek között - A magyar nyelvújítás szótárát. Ez a műve - közel száz éve - egyedülállóan reprezentálja azt a társadalmi mozgalmat, amely lehetővé tette, hogy a magyar nyelv megfeleljen a 19. század eszméi megszólaltatásának, alkalmas legyen a modern tudományok és a technika anyanyelven való megismertetésére és művelésére. A szótár első kötete 1902-ben jelent meg, és csak hat év elteltével a második; miután a két egység szervesen illeszkedik, a jelen kiadás egyetlen szótárrá formálta a szógyűjteményt - meghagyva a Szily által kialakított szerkezeti rendszert: a két kötet folyamatos lapszámozását, az összevont szómutatót, de kiegészítve egy "közös" tartalomjegyzékkel. A szótár azokat a szavakat vonultatja fel, amelyek a századelőre "életben maradtak" és meghonosodtak a mindennapok, illetve a szakterminológiák használatában. A szócikkek valóságos kis életrajzát adják a szó megalkotásának: közlik annak a nevét, akinél a kutatások során először jelent meg, ismertetik jelentésének módosulásait és nyelvtani minősítését, mindenkor hivatkozva a forrásokra. A második rész főleg azokat az újabb adatokat rendszerezi, amelyek az első kötet közzététele után különböző folyóiratokban jelentek meg, így vagy egyáltalán nem fordultak még elő, vagy kiegészítették a korábbi adatsort. Szily Kálmán az első kötet függelékében közli a nyelvújítás legkedveltebb képzőinek jegyzékét, és elemzi a képzésmódok rendszerét is. A második kötethez Szómutatót kapcsolt, amely mindkét rész szócikkeit egységesített alfabetikus sorrendben, lapszámhivatkozással közli. A szótár teljes képet igyekszik nyújtani az "új" nyelvi elemek, elsősorban szavak elvszerű megalkotásáról és elterjesztéséről, így a nyelvújítás krónikájának is tekinthető. E témakörben még nem született újabb szótárszerű feldolgozás - az Ünnepi Könyvhétre megjelent könyvritkaság hasonmás kiadása tehát jó szolgálatot tesz az oktatás területén, a könyvtári szaktájékoztatásban is. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
Termék részletes adatai
Termékkód 3000020715
Szerző neve Szily Kálmán (1838-1924)
ÚK szám 201414080
ISBN 9789638116222