Kategóriák

http://konyvkultura.kello.hu/

38 pillanat

2800 Ft áfával
2576 Ft áfával
A viszonylag későn indult prózaíró hamar fölhívta magára a figyelmet: született mesélőként alkot derűs és tanulságos történeteket, ezúttal saját gyermek- és ifjúkorának emlékezetes pillanatait örökítve meg. A múlt 38 fölidézett pillanatának elsője az ’50-es évekre mutat vissza, amikor mindenki kemény vitorlavászonból készült viharkabátban járt (Viharkabát), amikor az elbeszélő nyaranta a nagymamájánál nyaralt faluhelyen (Szederúti nyár), ahol a település apraja-nagyja délutánonként sárkányt eregetett (A sárkány). A nehéz történelmi idők ellenére a gyermekien idilli hangulatok, benyomások fölidézése után a ’60-as évekből már valódi epikus történetek maradtak fönn az író emlékezetében, a csínytevésektől (A világ nagy bajai; Karbid) az úszástanuláson át (Gundrum bácsi) a gombfoci bajnokságokig (Gombfoci). Ezek a ritkábban szomorkás, többnyire derűs történetek a gyermek- és az ifjúkor visszahozhatatlan hangulatát érzékítik meg, valamint a tisztes szegénység föl-fölrémlő emlékeit (Két fillér; Gulyásleves). A ’70-es évek már a kamaszkor időszakát hozták el; a szerző ekkor került szembe első ízben az elmúlással, a halál jelenvalóságával, tanúja lesz nagyanyja halálra készülődésének (Kék spirálfüzet), a fiától magára hagyott, csupán a szomszédok jóindulatából élő bácsi utolsó napjainak (Sanyi bácsi). A napjainkban játszódó novellák már az idősödő író napi gondjait, egészségi állapotát, apró-cseprő ügyeit, gondolatait és érzéseit ábrázolják, például azt, hogy magának is szembe kell néznie az elmúlás lehetőségével (Tüdőszűrő; A tű; Mindenszentek). A kötet végére sorolt rövidprózák az unokáinak élő nagyapa alakját rajzolják föl (Nagy beszélgetés; Magyarország). Nehrer György a legtermészetesebb hangon, könnyed stílusban, eleven mesélőkedvvel, olvasmányosan, ám a hangulatokat, helyzeteket, alakokat plasztikusan visszaadó modorban, olykor finom humorral, játékos iróniával idézi föl emlékeit, és mindenkor tanulságosan és szépen, épp úgy, ahogyan régen Móra Ferenc mesélt. A történések időrendjébe sorolt 38 novella, karcolat az 1950-es évektől napjainkig követi nyomon egy generáció fölnövekedését, eszmélkedését, tudatosodását, tapasztalatszerzését. Az író rokonszenves vonásai közé tartozik, hogy kitűnően ábrázolja a gyermekek világát; éppen úgy jeleníti meg a gyermeki gondolkodást, ahogyan egy 6-10 éves fiú látja a világot. És ezt az autentikusan szűk horizontú, korhű valóságszemléletet ötvözi a lelki melegséggel, a derűvel, humorral, naivitással, szeretettel, értékes emberi tulajdonságokkal, miközben sok-sok csínyt, rosszaságot örökít meg; továbbá leheletfinoman érzékelteti: azért a gyermekvilágot körülvevő fölnőtt világ eléggé borús tudott és tud lenni. Kortárs rövidprózánk figyelemre érdemes alkotása a 38 pillanat. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
Termék részletes adatai
Termékkód 3001031271
ÚK szám 201724299
ISBN 9786155568435
Szerző neve Nehrer György (1953-)