Kategóriák

http://konyvkultura.kello.hu/

Vallás és művészet

Raktári szám: 9789634141723
5990 Ft áfával
5511 Ft áfával
A négy éve alapított Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet fogja össze azt a kutatási és oktatási munkát, amely a Károli Gáspár Református Egyetemen a művészettörténet, színháztudomány, vallástudomány, szabadbölcsészet, művészet- és médiapedagógia területén zajlik. A jelen konferenciakiadvány az intézményben elkezdett interdiszciplináris tudományos tanácskozások (A vallásfogalmak sokfélesége vagy A spirituális közvetítő (201606019), illetve az OTKA támogatásával működő, ugyancsak interdiszciplináris Misztika-kutatócsoport munkájáról ad számot. A 2015 májusában a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán megtartott kétnapos konferencia programjában tíz szekcióban elhangzott előadásokból a szerkesztők 53-at választottak ki, amelyek a szakralitás mindennapi megjelenéseivel és művészetekbe ágyazódásával, illetve a szent, a szakrális és a szekuláris, a rítus és a performansz, a liturgia és a színház viszonyával, a vallás művészeti megjelenésével, a szakrális kommunikáció különféle művészeti ágakban való megnyilatkozásával, az ikonográfia, a képaktus, a beszédaktus és a szakralitás kapcsolatával foglalkoznak. A téma aktualitását az adja, hogy a kulturális fordulatok jegyében zajló művészeti és vallási jelenségek értelmezése során egyre gyakrabban és a legkülönfélébb kontextusokban fordul elő a szent, a szakrális, a transzcendens fogalma. Ez a jelenség az alapfogalmak újragondolására késztette azt a közel hatvan szerzőt (előadót), akiknek rövid bemutatását a kötet végén találhatja meg az olvasó. Az irodalom, zene, képzőművészet, film, színház, vallástudomány, kulturális antropológia, teológia, folklorisztika, esztétika, nyelv-, kommunikáció- és médiatudomány területén elért új kutatási eredmények bemutatásán kívül a különböző vallások és kultúrák megismeréséhez kapcsolódó metanyelven íródott tanulmányoknak is teret ad a kiadvány, amelynek színes képekkel illusztrált, bőséges jegyzetanyaggal kísért fejezeteit irodalomjegyzék egészíti ki. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
Termék részletes adatai
Termékkód 3000255395
ÚK szám 201615010
ISBN 9789634141723
Raktári szám 9789634141723