Kategóriák

http://konyvkultura.kello.hu/

Örvények fölé épülő harmónia I-II

10000 Ft áfával
9200 Ft áfával
2016-ban, kilencvennyolc éves korában hunyt el a magyar és nemzetközi ókortudomány, művészettörténész és muzeológia kiemelkedő alakja, a Kossuth-díjas kutató Szilágyi János György. Személye és rendkívüli életműve előtt tiszteleg ez a két kötetes - összesen kis híján ezernégyszáz oldalas - munka, amely egyrészt a vele készült interjúk közül válogat, másrészt kiterjedt levelezésének anyagát teszi közzé. Szilágyi munkássága legnagyobb részét az etruszk kultúra és történelem kutatásának szentelte, ezen belül is kitüntetett figyelemmel foglalkozott az etruszk-korinthoszi vázafestészettel, amelynek gyakorlatilag a világon fellelhető teljes anyagát ő tárta fel és vizsgálta, elemezte; sok egyéb mellett a Seuso-kincs azonosítása is a nevéhez fűződik. Az első kötet (Tudományban élni) a Szilágyi János Györggyel különféle alkalmakkor készült interjúk, beszélgetések anyagából közöl válogatást, továbbá azok az írások olvashatóak itt, amelyek vele, munkásságával, publikációival és könyveivel foglalkoznak. Szintúgy itt kaptak helyet a halála után közölt nekrológok is. A második kötet (Levélben többet) levelezésének lenyűgözően bőséges, fekete-fehér fotókkal kísért anyaga, méghozzá a teljesség igényével közölve: szakmai eszmecseréi mellett olvasható magánlevelezése is, beleértve az általa írt levelezőlapokat is. Több mint nyolcvanöt év írásos hagyatékáról van szó: a sorok címzettjei között ott vannak szülei, a bátyja, Szilágyi Endre (Bandi), a felesége, Rabinovszky Mária, két mestere, Kerényi Károly és Alföldi András, s természetesen megannyi barát, kolléga, kutatótárs, tanítvány. Levelei külön érdekessége - kiváló, könnyed stílusa és csipkelődő, sokszor (ön)ironikus humora mellett -, hogy tekinthetőek egyfajta úti beszámolónak is: Szilágyi rengeteget utazott, s élményeiről, benyomásairól rendre beszámolt levelezőpartnereinek. A két kötet teljes anyagát Komoróczy Géza gyűjtötte össze és rendezte sajtó alá; ő jegyzi a bevezető előszót is. A munka mindenkinek obligát olvasmány, aki érdeklődik Szilágyi János György élete, életműve iránt.
Termék részletes adatai
Termékkód 3001040501
ÚK szám 201903033
ISBN 9789636938970