Kategóriák

http://konyvkultura.kello.hu/

újdonság

Több száz klasszikus és modern mesekönyv egyetlen mobil- és tabletalkalmazásban!

A BOOKR Kids Mesetár egy folyamatosan bővülő interaktív mesekönyvtár alkalmazás mobilra és tabletre. Mesekönyveink eredeti sikerkönyvek interaktív változatai olvasás- és képességfejlesztő funkciókkal:

 

"Csont az én csontomból" - A házasság misztériuma

3000 Ft áfával
2760 Ft áfával
A Pécsi Tudományegyetem tanára, Heidl György mint a patrisztika műveinek egyik legkiválóbb hazai tolmácsolója a Kairosz Kiadó Catena-Monográfiák sorozatában a házasság bibliai intézményéről szól. Az ókori művészeti alkotások fekete-fehér fotóival illusztrált kötet első részben a férje helyett a halált vállaló Alkéstis történetének drámai, filozófiai és képzőművészeti értelmezései segítségével a halált legyőző hitvesi szeretet gondolatát és házastársak síron túli összetartozásának reményét vizsgálja. A második részben a nyugati házasságteológia kialakulását, az egyházatyák vonatkozó munkásságát elemzi abból a szempontból, hogy mit tudhatunk meg tőlük a házasságról mint időbeni, mulandó intézményről, és mit a feltámadott házastársak esetleges közös sorsáról, lehetséges összetartozásáról a remélt örök boldogságban. A harmadik részben áttekinti a modern katolikus házasságteológia fejlődését mégpedig onnan közelítve, hogy mit tanít a hitvesi szeretetközösségről mint „nagy misztériumról” eszkatologikus távlatban. Így az avatott tollú szerző az első részben irodalmi és filozófiai szövegekkel, valamint a császárkori temetkezési művészet egyes alkotásaival foglalkozik, a másodikban ókeresztény szarkofágplasztikákat és teológiai szövegeket elemez, a harmadikban modern teológusok munkáit és a vonatkozó tanítóhivatali dokumentumokat tekinti át és értelmezi. A kutatás módszertana részint filológiai, részint művészet-, teológia- és filozófiatörténeti jellegű. Keresztény tanítás szerint az emberi személy nem elvont fogalomként létezik, hanem a másikhoz való viszonyában, a másikat és önmagát pedig testként tapasztalja meg, mégpedig férfiként vagy nőként. A férfi és a nő sem önmagában, hanem egymásra való irányultságában létezik: egyenrangúságban és kölcsönösségben. Férfi és nő minden más emberi szeretettől különböző, az életadás lehetőségét is magában hordozó kapcsolata beteljesedhet a hitvesi szeretetközösségben, amelyben eredendően van valami túlvilági, isteni. Heidl professzor művében nem adatokat kíván felhalmozni, hanem gondolatokat megérteni, folyamatokat megfigyelni és kérdéseket feltenni. A jegyzetekkel és részletes irodalomjegyzékkel kiegészített kötet a téma iránt érdeklődők széles körének ajánlható. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
Termék részletes adatai
Termékkód 3001028980
ÚK szám 201715013
ISBN 9789636628833
Szerző neve Heidl György (1967-)