Kategóriák

http://konyvkultura.kello.hu/

újdonság

Több száz klasszikus és modern mesekönyv egyetlen mobil- és tabletalkalmazásban!

A BOOKR Kids Mesetár egy folyamatosan bővülő interaktív mesekönyvtár alkalmazás mobilra és tabletre. Mesekönyveink eredeti sikerkönyvek interaktív változatai olvasás- és képességfejlesztő funkciókkal:

 

A középkori liturgius költészet magyarországi emlékei

8000 Ft áfával
7360 Ft áfával
A nagyalakú, vaskos kötet a Musica Sacra Hungarica című, a magyar egyházi zene írásos és tárgyi emlékeit a középkortól a 19. század végéig bemutató kiadványsorozat nyitódarabja. Szerzője, egyben a sorozatszerkesztő, Kovács Andrea, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoportjának tagjaként a középkori magyar egyházi zene teljességre törekvő kritikai dallamkiadására vállalkozott. A szekvenciadallamok kiadása az előadói gyakorlat, az énekesek számára szeretné elérhetővé tenni a ma ismert hazai források teljes corpusát. A szerző a repertoár összeállításával, a szöveg- és dallamváltozatok közlésével, a tételeket tárgyaló rövid jegyzetekkel a műfaj hazai történetének kutatóit kívánja segédanyaggal ellátni. Mindez megszabta a dallamok közreadásának, a hozzájuk tartozó szövegi és zenei jegyzetek elkészítésének módját, és szükségessé tette a kotta nélküli források anyagát is tartalmazó mutatók, valamint a költemények magyar fordításának elkészítését is. A közreadott dokumentumok között a mai Magyarországon őrzött vagy készült források mellett külföldi könyvtárak magyar eredetű vagy hazai rendeltetésű anyagai is szerepelnek. "Az elképzelés az volt, hogy valamennyi - kottás és hangjelzés nélküli, teljes és töredékes, kéziratos és nyomtatott - liturgikus könyv anyagát feldolgozva meghatározható a magyarországi szekvenciarepertoár, melynek tételei között a teljes terjedelmükben közölt darabok mellett a szövegkezdettel, incipittel jelzettek is szerepelnek. A rubrikákban található utalások összegyűjtése több szempontból is hasznosnak bizonyult, és meglepetésekkel, nem várt eredményekkel szolgált. Egyrészt, a rubrikák alapján abban az esetben is hozzávetőleges képet kaphatunk egy forrás szekvencionáléjáról, ha maga a gyűjtemény nem, vagy csak részben maradt fenn. Másrészt, a prosariumok gyakran szűkszavú, általánosító felirataival szemben sokkal pontosabban, egyértelműbben megállapítható egy-egy tétel liturgikus helye, az az ünnep, alkalom, amelyen elhangzott. Harmadszor, éppen ezek a rubrikák szolgáltattak kiindulópontot néhány kódex eredetének pontosításához, mintapéldányának meghatározásához" – írja előszavában Kovács Andrea. A sorozat további köteteiben műfajok kritikai dallam- és szövegkiadásai, magyarországi történetüket feldolgozó monográfiák, középkori kéziratok facsimile vagy átírt közreadásai, forráskatalógusok, műjegyzékek egyaránt helyet kapnak majd. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
Termék részletes adatai
Termékkód 3001024218
Szerző neve Kovács Andrea (1968-)
ÚK szám 201706098
ISBN 9789634467823