Kategóriák

http://konyvkultura.kello.hu/

A cseszneki vár építéstörténete

3490 Ft áfával
3211 Ft áfával
Egyik leglátványosabb középkori építészeti emlékünk a Bakony északi részén található Csesznek vára. A tatárjárást követő várépítési hullámban épült, a 13. század második felében, s számos főúri család - köztük a Csesznekiek és a Garaiak - birtokolták, időnként pedig királyi kézen volt. Török kézre csak rövid időre került, katonai szerephez pedig utoljára a Rákóczi-féle szabadságharc során jutott. A várat később az Esterházyak alakították át barokk kastéllyá, a 19. század elejére azonban elhagyatottá és lakhatatlanná vált. A romjaiban is impozáns építményben forgatták 1947-ben a Valahol Európában című film külső jeleneteit, amelynek egyik ikonikus jelenetében a várvédő gyerekek kőgörgeteggel verik vissza a támadó felnőtteket. Ugyan teljes körű régészeti feltárására a mai napig nem került sor, ám az 1960-as évektől vizsgálták az építészek és régészek. 1967-69 között folytak részleges feltárások, valamint tereprendezés előbb a felső, majd az alsó várban, és kisebb feltárásokra került sor 1979-81 között is. Utoljára a 2000-es évek közepe táján, a felső várban található belső falszoros falainak feltárása, konzerválása és rekonstrukciója zajlott, melyet Rácz Miklós régész, építészmérnök vezetett. Az ásatásvezető most megjelenő könyve a cseszneki vár közép- és újkori építéstörténetét mutatja be, száznál is több archív fotó, a közelmúltban készült színes fényképek, valamint a szerző által készített háromdimenziós rekonstrukciós rajzok kíséretében. Elsőként felvázolja a kutatástörténetet, ad egy rövidebb épületleírást, valamint ismerteti az írott és képi forrásokat. Ezt követően összegzi a felső és az alsó vár ásatásainak eredményeit, majd a felmenő falak kutatásának eredményeit ismerteti. Bemutatja a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött és a feltárásokból származó kőfaragványokat, s egy fejezetben röviden összefoglalja a vár építésének periódusait. Az utolsó fejezet a háromdimenziós digitális dokumentáció alapján ismerteti a vár 15. századi állapotának elméleti rekonstrukcióját. A kötetet angol nyelvű összegzés, ábrajegyzék, bibliográfia, a felhasznált középkori források és archív fotók jegyzéke, a várból származó középkori kőfaragványok katalógusa, további alap- és metszetrajzok, valamint színes képmelléklet zárja. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
Termék részletes adatai
Termékkód 3001031993
ÚK szám 201725113
ISBN 9789639987258
Szerző neve Rácz Miklós (1977-)